All Title Author
Keywords Abstract


Het mythische substraat. Verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

In dit artikel betoogt Jaap Goedegebuure dat in veel hedendaagse literatuur een onderlaag aanwezig is van mythen en bijbelverhalen. Deze teksten vormen het patroon waarop de literatuur telkens weer varieert. Vaak worden de parallellen op het niveau van het verhaal nog wel herkend, maar de diepere betekenis die religieuze analogie n aan sommige moderne romans verlenen, wordt vaak over het hoofd gezien. A fortiori geldt dat de religieuze dimensie in de hedendaagse literatuur voor veel professionele interpreten een blinde vlek is.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal