oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Keuzes en patronen in de techniekgeschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw  [cached]
K. Davids
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract: Choices and patterns in the history of technology in the Netherlands during the 20th century Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN 20) is an impressive work. However, the voluntaristic picture of the modernisation process that it paints requires, in our opinion, some qualification. This essay argues that the authors of TIN-20 have failed to adopt a clear and consistent position on who was making the choices about technological development and how far the key actors really had any room for choice at all. Moreover, when the time frame is extended to include the entire period from c. 1500 onwards, the degree of continuity and repetition in the technological development of the Netherlands turns out to have been higher than the authors of TIN-20 suggest.
Prebiotika: selektiewe substraat vir voordelige mikroflora  [cached]
M. Viljoen,A. Koorts
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2005, DOI: 10.4102/satnt.v24i1&2.163
Abstract: Prebiotika is voedselbestanddele wat nie deur die gasheerensieme verteer word nie. Prebiotika word in die kolon deur kolonbakterie soos bifidobakterie gefermenteer met ’n aantal voordele vir die gasheer. Dit dien as selektiewe substraat vir daardie mikroflora wat vir die mens tot voordeel strek en verhoog terselfdertyd die fermentasiekapasiteit van die kolon. Onverteerbare oligosakkariede is die beste prebiotika omdat dit die groei en kolonisering van voordelige bakterie soos bifidobakterie selektief ondersteun en die metaboliese eindprodukte nie toksies is nie. Die mees algemene voorbeelde van oligosakkariedprebiotika is fruktooligosakkariede (FOS), galaktooligosakkariede (GOS) en sojaboonoligosakkariede. Die prebiotika-probiotika-gasheerselinteraksie speel ’n rol in die integriteit van die gastro ntestinale kanaal, mukosale immuniteit, die absorpsie van minerale en ander aspekte van die mens se fisiologie. Abstract Prebiotics: selective substrate for beneficial microflora Prebiotics are food ingredients that are not digested by the host’s digestive enzymes. Prebiotics are fermented in the colon under influence of colon bacteria such as bifidobacteria. It serves as selective substrate for those microflora that benefit the host and simultaneously increases the fermentation capacity of the colon. Oligosaccharides are the best general prebiotics as they stimulate the growth and colonisation of beneficial bacteria such as bifidobacteria and their metabolites are not toxic. Common examples of prebiotics include fructooligosaccharides (FOS), galactooligosaccharides (GOS) and soybean oligosaccharides. The prebiotic-probiotic-host cell interaction plays a role in the integrity of the gastrointestinal tract, the mucosal immune system, the absorption of minerals and other aspects of the human physiology.
De betwiste modernisering van Nederland. Een introductie op de serie 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw'  [cached]
J. Schot,H. Lintsen,A. Rip,A. Albert de la Bruhèze
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract: The contested modernisation of the Netherlands. An introduction to the series ‘Techniek in Nederland in de twintigste eeuw’ History is a discipline that is divided up into different specialist areas. The realisation of the seven-volume series entitled ‘Technology in the Netherlands in the Twentieth Century’ could be used to support this claim. However, the greatest achievement of the series is that it has written a new history of the Netherlands from the viewpoint of technology. It is a history of technology in which technology itself is not the key issue. The series explores a number of hypotheses about the modernisation of the Netherlands. For example, the relationship between the development of technology and scaling-up, the emergence of the consumer society, and the role of engineers in the evolving intervention state. The series can be viewed as an invitation for future cooperation among historians.
Feminisme revisited  [cached]
A. Ribberink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract: R. Oldenziel, C. Bouw, Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998; H. Pott-Buter, K.G. Tijdens, Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw; G. Blauwhof, Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart; N. Manneke, Vrouwen van kaliber. Politievrouwen in de twintigste eeuw; R. van Daalen, M. Gijswijt-Hofstra, Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw; J. Poelstra, Vrouwen aan het Spaarne. Op zoek naar nieuwe wegen; M. Grever, B. Waaldijk, Feministische openbaarheid. De nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898; K. Kruisheer, De dokter, dat ben ik! 65 Jaar Vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen Feminism revisited The extent to which women's and gender history has been integrated in contemporary political history can be described as being 'fairly positive'. This trend can be stimulated by the further development of the discipline of women's and gender history. As far as this is concerned, 1998 proved to a fruitful year in that a huge number of publications were published. Most of them were brought out to commemorate the anniversary of the 1898 National Exhibition of Women's Labour. Eight of these recent books are discussed in this paper. In this literature, the importance of the first and second feminist movements is stressed. During the first feminist wave (1860- 1920) and the period preceding the second feminist wave (1920-1970) the predominant opinion in the Netherlands was that of 'difference', that is the belief that differences between the sexes are more important than similarities. During the second feminist wave (1970-1990), at least in the beginning, this view was curtailed and the opposite view, which stressed the similarities between the sexes, began to prevail.
De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de twintigste eeuw  [cached]
Sanders, Mathijs
Neerlandistiek.nl , 2007,
Abstract:
De oorlog op herhaling. Recente literatuur over de Duitse bezetting van Nederland  [cached]
M. van Hennik
BMGN : Low Countries Historical Review , 1996,
Abstract: A. Kok, De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals W. Berkelaar, De schaduw van de bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de tweede wereldoorlog J. Burger, Ch. van Esterik, Oorlogsdagboek, Ch. van Esterik, ed. A. Jongbloed, Standort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland T. Schouten, Duistere zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd J.L. van der Pauw, Guerrilla in Rotterdam. De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945 Y. Schaaf, Dodelijke dilemma's in het Friese verzet. Het veemgericht en Esmée van Eeghen B. van der Boom, Den Haag in de tweede wereldoorlog R. Aspeslagh, S. Raven, Een lastige erfenis. De rol en betekenis van het Duits verzet tegen Hitler C. Hilbrink, 'In het belang van het Nederlandse volk...'. Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945 C.P.M. Klep, B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank K. Ribbens, Bewogen jaren. Zwolle in de tweede wereldoorlog H. Ester, W. de Moor, Een halve eeuw geleden. De verwerking van de tweede wereldoorlog in de literatuur A.P. van Vliet, E.J.W.M. van der Dennen, Bronnen en geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog S. van Walsum, Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 M. van Beijnum, B.J. Spruyt, De oorlog achter de oorlog. Christenen onder Hitler in Duitsland en Nederland D. Mulder, B. Prinsen, Verhalen uit kamp Westerbork P. Manasse, Verdwenen archieven en bibliotheken. De verrichtingen van de Einsatzstab Rosenberg gedurende de tweede wereldoorlog D. Mulder, A. Tiktak, H. van der Veen, Weinigen van velen. Notulenboek van een joodse gemeenschap 1940-1942 O. Kuipers, Voor vrijheid en recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging 'Friesland 1940-1945' en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal M.J. van Dam, H.C. van Itterzon, H.J. Maarsingh, Gouda in de tweede wereldoorlog W. Lindwer, J. Houwink ten Cate, Het fatale dilemma. De Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943 C.M. Schulten, 'En verpletterd wordt het juk'. Verzet in Nederland 1940-1945 M. de Keizer, 'Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht'. Dr. L. de Jong en zijn geschiedwerk B. de Graaff, Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog B. Henkes, Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 B. Henkes, Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 G.C. Hovingh, Johannes Post, exponent van het verzet. Een biografie P. Arnoldussen, A. de Lange, Finale mei. Het einde
Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen  [cached]
P. Jeannin
BMGN : Low Countries Historical Review , 1971,
Abstract: P.H. Winkelman, Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588-1602. Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw, I
Vaderland en vrijheid. Bewondering en twijfel  [cached]
W. Frijhoff
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract: E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E. Velema, Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw N.C.F. van Sas, Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940
Die Onderwys en Opvoeding van die Afrikaner in die Twintigste Eeu (I).  [cached]
J. C. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1951, DOI: 10.4102/koers.v18i4.1744
Abstract: Die twintigste eeu het vir die Afrikaner waar hy ook in Suid-Afrika woonagtig was, baie donker aangebreek: In die loop van 1900 is die twee Boere-Republieke beset en al het die worstelstryd van die Boeremagte nog tot in 1902 voortgeduur, was die einde vanaf 1900 reeds beslis.
Waarom schrijft u? Waarom schrijft u in het Nederlands? Literatuur en taal in de Nederlandse Antillen en Aruba
Wim Rutgers
Tydskrif vir letterkunde , 2004,
Abstract: Language and literature in the Netherlands Antilles and Aruba [Dutch] Four languages are used daily on the six islands that encompass the Netherlands Antilles and Aruba and form part of the Kingdom of the Netherlands: the national languages English and Papiamento (an interlanguage based upon Dutch, English, Portuguese and Spanish), the Dutch of the Kingdom and the regional language, Spanish. Each of these four languages has a literary tradition on the islands. Although Dutch is still the official language and used as the language of school instruction and the written language of business its wider functions have diminished. Over the past decades the language has virtually disappeared from the islands' cultural life, with the consequence that Dutch-Antillean literature is also gradually declining. On Cura ao, Aruba and Bonaire Papiamento predominates and will have to replace Dutch as the literary language, but as long as it is not a language of instruction this will be problematic. Over the last couple of years an important literary tradition in English has developed on Saint Maartin, Saba and Saint-Eustatius. Alongside the written literature an oral tradition exists up to the present day on the islands. Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg and Frank Martinus Arion are well known internationally but there are many other writers who belong to the literary canons of the islands. Key Words: Netherlands Antilles, Aruba, Papiamento, Antillean literature. Talen en literatuur in de Nederlandse Antillen en Aruba Op de zes eilanden die samen als de Nederlandse Antillen en Aruba deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden worden dagelijks vier talen gebruikt: de nationale talen Papiamentu en Engels, het Nederlands van het Koninkrijk en het Spaans van de regio. Elk van deze vier talen heeft een literaire traditie op de eilanden. Het Nederlands heeft in de loop van de tijd steeds minder functies gekregen maar is nog steeds offici le taal, schooltaal en schriftelijke bestuurstaal. Uit het culturele leven is de taal de laatste decennia nagenoeg verdwenen, wat inhoudt dat ook de Nederlands-Antilliaanse literatuur langzamerhand lijkt te verdwijnen. Op Cura ao, Aruba en Bonaire zal het Papiamentu de functie van literaire taal moeten gaan overnemen, maar dat is nog problematisch zolang deze taal niet de instructietaal van het onderwijs wordt. Op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius ontwikkelt zich de laatste jaren een belangwekkende literatuur in het Engels. Naast de geschreven literatuur kennen de eilanden een orale traditie die voortduurt tot vandaag de dag. De in het buitenland bekendste schrijvers zijn Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion, maar er zijn talrijke andere schrijvers die tot de eilandelijke canons behoren. Trefwoorden: Nederlandse Antillen, Aruba, Papiamentu, Antilleaanse literatuur. Tydskrif vir letterkunde Vol.41(1) 2004: 115-129
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.