All Title Author
Keywords Abstract


BALEY: New Discoveries

Keywords: Baley , late bronze age , early iron age , encrusted pottery culture , prehistoric Danube , anthropomorphic figurine

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Село Балей, Видинско, се намира на р. Тимок, на 3 км от Дунава. От началото на 70-те до края на 80-те г. Румен Катинчаров (НАИМ-БАН) и Ана Йоцова (РИМ-Видин) проучват в района на селото праисторическо селище с останки от Късната бронзова и Ранната желязна епохи. През 2009 г. при изкопни дейности в частен имот са открити фрагменти керамика. Те са събрани старателно, благодарение на което са възстановени 10 съда и част от глинена антропоморфна фигурка – предмет на настоящото съобщение. Десетте съда и антропоморфната статуетка са класифицирани в 4 групи в зависимост от формата и украсата им (или липсата на такава).След преглед на аналогиите на керамиката може да се предположи, че некрополът в Балей представя хронологично един продължителен период (обхващаш развитието на поне три керамични стила) от Късната бронзова и прехода към Ранножелязната епоха (от средата на 2 хил. пр. Хр. до неговия край). Находки от тези три хронологически етапа се срещат в района на Железни Врата на Дунава.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal