All Title Author
Keywords Abstract


Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

P.H. Winkelman, Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588-1602. Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw, I

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal