All Title Author
Keywords Abstract


Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

Keywords: Narrative practice , conceptualisation of craft , theoretical skills , conceptual action model , theoretical attitude , narratieve praktijk , conceptualisering van vakmanschap , theoretische vaardigheden , conceptuele handelingsmodellen , theoretische houding

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

The craft of theorizing in social work practices In this article, social work is characterized as a narrative practice. The author highlights the role of theory in this narrative practice. Using a social constructivist approach, the author answers the question of how to proceed from these narrative practices to developing action models, which are a theoretical legitimized framework for social work actions. A number of elements in the theoretical craft of social work are discussed. Firstly, the professional uses skills to conceptualize, such as localizing questions, analyzing, and opening up questions with the help of conceptual schemes. Secondly, conceptual models can be used as instruments to reflect on practice and engage in practice development. Thirdly, social workers need a theoretical attitude or practical wisdom to cope with the complexity of their work. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal