All Title Author
Keywords Abstract


Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

DOI: 10.4102/koers.v26i10.1686

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wij nijn in het vorige arftkle tot de konklusie gekomen, dat en in feith. Wat betreft de bijbelse scheppingsgeschiedenis, geen tegenstelling kan bestaan tussen geloof en natuurwetenschap, omdat de bijbel niet de bedoeling heeft ons natuurwetenschappelijke feiten te leren.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal