All Title Author
Keywords Abstract


Het Bijbelse Scheppingsverhaal en de Natuurwetenschap III: De Chaos begrensd

DOI: 10.4102/koers.v26i11.1708

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en het make scheiding tussen wateren en wateren!” Bij het lezen van dit vers zullen wemoeten bedenken, dat de bijbelschrijverseen geheel andere voorstelling van de wereldruimte hadden dan wij.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal