All Title Author
Keywords Abstract


Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.

DOI: 10.4102/koers.v27i9.2075

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Graag ga ik in enkele punten in op de opmerkingen die door prof. dr. S. du Toit gemaakt zijn naar aanleiding van Het Bijbelse scheppingsverhaal en denatuurwetenschap."

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal