All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

More...

La biblioteca : el motor de la seva pròpia història

Keywords: Public libraries

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Comentari des del punt de vista d'un usuari de biblioteca del que li significa la biblioteca pública i cap on ha d'anar dirigida en el futur. Segons l'autor, en aquest futur la biblioteca ha d'estar disposada a admetre nous formats d'informació, però mai deixant de banda els actuals i sempre depenent d'ella mateixa.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133

WeChat 1538708413