All Title Author
Keywords Abstract


DEMOCRA IA PARTICIPATIV – PRECONDI IE PENTRU ECONOMIA SOCIAL

Keywords: economie social , democra ie , cultur civic , leadership comunitar , dezvoltare comunitar , democra ie participativ

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Economia social func ioneaz pe baza unor principii, procesul democratic de luare a deciziilor fiind unul dintre cele definitorii. ncat se pune problema dac pot fi luate decizii democratice n organiza ii n absen a unei culturi a democra iei la nivel de societate. n acela i timp, solidaritatea i participarea social –condi ii de baz ale promov rii i dezvolt rii economiei sociale – r man o provocare pentru Romania, avand n vedere conota ia lor negativ dat de asocierea cu experien ele din perioada comunismului. Pornind de la esen a i beneficiile democra iei, articolul de fa face o trecere n revist a economiei sociale din perspectiva practicii n promovarea i consolidarea democra iei. Articolul urm re te importan a democra iei participative ca o precondi ie pentru dezvoltarea economiei sociale n Romania.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal