All Title Author
Keywords Abstract


METODELE GENETICII MOLECULARE CA INSTRUMENTE PENTRU AMELIORAREA OVINELOR

Keywords: metode genetice moleculare , ovine , ameliorare genetic

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Autorii au prezentat pe scurt proiectele lor de cercetare din ultimii 10 ani ndomeniul geneticii moleculare la oaie. S-au realizat investiga ii asupra receptoruluide melatonin 1a (Mel1A) ca gen candidat care influen eaz sezonalitateareproduc iei la oaie. Cercet rile s-au efectuat pe trei rase, i anume Awassi,Merinos prolific maghiar i igaie. La aceste rase s-au determinat pozi iilemuta iilor genelor n func ie de secven a d referin a GeneBank nr. U14109. ntotal, la cele trei rase s-au identificat un num r de 16 polimorfisme nucleotidicesingulare (SNP). Exonul II a genei Mel1A este puternic polimorfic. ase din SNPidentifica i produc modific ri ale aminoacizilor din proteina care poate fi cauzamodific rilor func iei i/sau construc iei receptorului de melatonin . Studiul se vacontinua pentru a investiga cele trei rase pentru muta iile func ionale, construireade haplotipuri i asocierile dintre haplotipuri i activitatea ovarian extrasezon. Oalt abordare o reprezint studiul de caz a programului maghiar de ameliorarefolosind berbeci importan i din rasa Booroola. n Europa, Ungaria a fost prima ar care a importat berbeci i oi din rasa Merinos Booroola, pe baza c rora s-a formato nou ras Merinos Prolific Maghiar, recunoscut n 1992. n concluzia studiilor depan acum, rezultatele au ar tat c rata ridicat de ovula ie la cast ras esteprodus de muta ia receptorului genei BMPR-1B. Eficien a programului deameliorare dea cre te frecven a alelei FecB n aceast popula ie de ovine a fost ntarziat de aplicarea anterioar a metodelor improprii de clasificare genotipic .Un proiect mai amplu al echipei de cercet tori este acela de a estima diferen elegenetice dintre variatele tipuri de oi igaie i urcan din Estul, Centrul i SudulEuropei. n prezent, n cadrul institutului se deruleaz urm toarele proiecte decercetare: cartografierea locilor nsu irilor cantitative pentru produc ia de lapte dincromozomul 6 la rasa Awassi; polimorfismul genelor proteinei din lapte la rasa igaie; determinarea genotipurilor Callipyge la popula ia SuffolkMaghiar; ncruci area raselor de ovine de lan pentru a produce ovine pentru p r.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal