All Title Author
Keywords Abstract

Lexikos  2011 

HAT veertig jaar — 'n persoonlike oorsig

DOI: 10.5788/16--663

Keywords: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL) , WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL)

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Opsomming: In 2005 was dit 40 jaar sedert die verskyning van die eerste uitgawe van HAT (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal), onder redakteurskap van P.C. Schoonees, C.J. Swanepoel, S.J. du Toit en C.M. Booysen. Die ontwikkeling voor hierdie publikasie en daarna van HAT 2 en 3 onder die alleenredakteurskap van F.F. Odendal en van HAT 4 en 5 onder die gesamentlike redakteurskap van Odendal en R.H. Gouws, word oorsigtelik geskets. Sleutelwoorde: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL), WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL) Abstract: HAT Forty Years ? A Personal Survey. In 2005 it has been 40 years since the publication of the first edition of HAT (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal), then with P.C. Schoonees, C.J. Swanepoel, S.J. du Toit and C.M. Booysen as editors. The development before this publication and subsequently of HAT 2 and 3 under the sole editorship of F.F. Odendal and of HAT 4 and 5 under the combined editorship of Odendal and R.H. Gouws is synoptically sketched. Keywords: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL), WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL)

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal