All Title Author
Keywords Abstract


Incluso: Social software for the social inclusion of marginalized youth

Keywords: ICT , social software , social inclusion , marginalized young people , organizational issues , implementation of ICT , ICT , sociale software , sociale inclusie , kansarme jongeren , gemarginaliseerde jongeren

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

INCLUSO: Social software for the social inclusion of marginalized youth Can ICT, and more specifically social software, support welfare organizations in their work with marginalized young people? This was the main research question addressed in INCLUSO, a research project funded by the European Commission’s 7th Framework Programme. In this paper, the authors start by introducing the concepts of social exclusion, e-inclusion and the digital divide. They discuss the concept of social software, its use by youngsters and the potential of social software to contribute to social inclusion. The authors then report on the organizational challenges met as they guided four social welfare organizations from Austria, Belgium, Poland and the UK in their implementation of social software tools to support their interaction with marginalized young people. They identify these challenges and present tools to assist social work organizations in defining successful strategies for adopting ICT and social software within their organizations. INCLUSO: Sociale software ten behoeve van sociale inclusie van gemarginaliseerde jongeren In hoeverre kan ICT, en in het bijzonder het gebruik van sociale software, een bijdrage leveren aan de sociale inclusie van kansarme jongeren? Wat is de rol van welzijnsorganisaties in dit proces en wat zijn de voornaamste belemmeringen voor het gebruik van sociale software als middel om sociale inclusie te stimuleren? Deze vragen stonden centraal in het INCLUSOproject, een onderzoeksproject dat werd gefinancierd door de European Commission’s 7th Framework Programme. Dit artikel start met een toelichting op concepten als sociale uitsluiting, digitale inclusie en digital divide. Ook wordt ingegaan op het gebruik van social software door jongeren en de potentie ervan voor sociale inclusie. De auteurs doen vervolgens verslag van de organisatorische uitdagingen die ontstonden bij de begeleiding van vier welzijnsorganisaties, bij de implementatie van social software ten behoeve van sociale inclusie. Zij identificeren deze uitdagingen en presenteren hulpmiddelen die welzijnsorganisaties behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar succesvolle strategie n om ICT en sociale software in hun organisatie toe te passen.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal