All Title Author
Keywords Abstract

Lexikos  2011 

Voorwoord/Foreword

DOI: 10.5788/15-0-31

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Vanjaar is dit tien jaar sedert AFRILEX tot stand gekom en Lexikos die ampte-like mondstuk van AFRILEX geword het. In hierdie nommer verskyn 'n kort oorsig deur dr. Mari tta Alberts, die huidige President van AFRILEX, oor die aanloop tot die totstandkoming, en die samestelling en aktiwiteite van AFRI-LEX. Ook word die beleidsrede van prof. R.R.K. Hartmann ingesluit soos van-jaar gedurende Julie gelewer tydens die Tiende Internasionale Konferensie van AFRILEX in Bloemfontein. Dit is 'n gepaste insluiting aangesien prof. Hart-mann as voorsitter en fasiliteerder opgetree het by die totstandkoming van AFRILEX tydens die Agste Internasionale Konferensie van ALASA gedurende Julie 1995 op Stellenbosch.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal