All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

Voorwoord/Foreword Voorwoord / Foreword

Voorwoord/Foreword Voorwoord/Foreword

More...

Voorwoord

DOI: 10.4102/koers.v76i1.1

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Om ’n Festschrift ter ere van die akademiese werk van ’n kollega en medewetenskaplike te publiseer, is sekerlik een van die mees lonende intellektuele gebeurtenisse wat so ’n akademikus kan ervaar. Dit is daarom ook ’n besondere voorreg om die taak opgedra te word om ’n Voorwoord vir hierdie Festschrift te skryf.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal