All Title Author
Keywords Abstract


A TELECOMMUNICATIONS DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR TELECOMMUNICATIONS OPERATORS IN THE SADC

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

ENGLISH ABSTRACT: Telecommunications development in Southern Africa is encouraged by government-level support and market trends. Various markets in the Southern African Development Community (SADC) region offer telecommunications operators’ solid growth potential and the advantages of geographic diversification. This paper presents a logical methodology for telecommunications operators (mobile or fixed) to guide network development and formulate strategy particular to the SADC. A proposed development framework gives structure and organisation to various aspects – business requirements, technology choices and market decisions – of a telecommunications business in Southern Africa. The overall model consists of four associated representations that fit logically into an enabling framework. AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van telekommunikasie in Suidelike Afrika word aangemoedig deur ondersteuning op regeringsvlak sowel as tendense in die mark. Verskeie markte in die Suidelike Afrika Ontwikkelings Gemeenskap (SAOG) streek bied aan verskaffers van telekommunikasiedienste 'n standvastige groeipotensiaal sowel as die voordele van geografiese diversifikasie. Hierdie artikel beskryf 'n logiese metodologie vir telekommunikasie-operateurs (mobiele of vastelyn) om netwerkontwikkeling te lei en om strategie te formuleer wat uniek is vir die SAOG streek. Die voorgestelde ontwikkelingsraamwerk bied struktuur en organisasie aan verskeie aspekte, byvoorbeeld besigheidsbehoeftes, tegnologiekeuses en markkeuses, van 'n telekommunikasie-onderneming in Suidelike Afrika. Die totale model bestaan uit vier geassosieerde voorstellings wat op 'n logiese wyse verbind is om 'n totale raamwerk te vorm.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal