All Title Author
Keywords Abstract


Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

At moderne politikere s ger at undvige journalisternes sp rgsm l er velkendt. M den det g res p , er imidlertid langt fra den samme, hvorfor det er hensigtsm ssigt at sondre mellem afvisninger, hvor et svar n gtes besvaret, og forskydninger, hvor der svares uden at svare. For at afd kke hvad en forskydning mere pr cist er, har forfatterne n rl st 14 af statsminister Lars L kke Rasmussens tirsdagspressem der. Herudfra opstiller de en typologi over L kkes tre hyppigste m der at forskyde et sp rgsm l p : Tidsforskydning, akt rforskydning og niveauforskydning.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal