oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 10 of 51 matches for " Henkes "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /51
Display every page Item
Herman Obdeijn, Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550
Barbara Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2010,
Abstract:
P. Lagrou, The legacy of nazi occupation. Patriotic memory and national recovery in Western Europe, 1945-1965
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2001,
Abstract:
Marijke Huisman, Publieke levens. Autobiografie n op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918
Barbara Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2010,
Abstract:
J. Withuis, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2007,
Abstract:
A.D. Kylstra, Het naoorlogse beeld van de oudgermanist Jan de Vries
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
J. Divendal, H. Lakmaker, Emmy J. Belinfante 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2002,
Abstract:
G. Groeneveld, Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2002,
Abstract:
J. Tollebeek, G. Vanpaemel, K. Wils, Degeneratie in Belgi 1860-1940. Een geschiedenis van idee n en praktijken
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2006,
Abstract:
M. Diederichs, Wie geschoren wordt moet stil zitten. De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen
Barbara Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2008,
Abstract:
L. Lucassen, Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000
B. Henkes
BMGN : Low Countries Historical Review , 2006,
Abstract:
Page 1 /51
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.