oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Over woordvorming in het Javaans
E.M. Uhlenbeck
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1955,
Abstract:
Het woord van eer of het pad der deugd?  [cached]
B. Ebels-Hoving
BMGN : Low Countries Historical Review , 1990,
Abstract: F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
The Mechanism of Toxicity in HET-S/HET-s Prion Incompatibility  [PDF]
Carolin Seuring,Jason Greenwald,Christian Wasmer,Roger Wepf,Sven J. Saupe,Beat H. Meier,Roland Riek
PLOS Biology , 2012, DOI: 10.1371/journal.pbio.1001451
Abstract: The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates) and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s). How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s) and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ~34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins.
Bij het themanummer  [cached]
M.J. van Lieburg
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek , 1983,
Abstract: Inleiding bij het themanummer 'Medische microscopie in de negentiende eeuw. Introductie en gebruik van de microscoop in geneeskundig onderwijs en onderzoek in Nederland'
Anthropologische beschouwing over het schuldgevoel.*  [cached]
L. van der Horst
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1954, DOI: 10.4102/koers.v21i4.1816
Abstract: De bestudering van het schuldgevoel brengt ons op de moeilijkste velden van de zielkunde. Wordt hiermede bedoeld een inzicht, een intu tief, dan bevinden we ons op het terrein van de existenti le zekerheden met of zonder haar dialectische tegenspraak.
Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis van het Vlaamse platteland, 1700-1850  [cached]
E. Aerts,J. Delbeke
BMGN : Low Countries Historical Review , 1983,
Abstract: Chr. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk
Het Bijbelse Scheppingsverhaal en de Natuurwetenschap III: De Chaos begrensd  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1959, DOI: 10.4102/koers.v26i11.1708
Abstract: En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en het make scheiding tussen wateren en wateren!” Bij het lezen van dit vers zullen wemoeten bedenken, dat de bijbelschrijverseen geheel andere voorstelling van de wereldruimte hadden dan wij.
Het Vlaanderen van Thoen  [cached]
P.C.M. Hoppenbrouwers
BMGN : Low Countries Historical Review , 1992,
Abstract: E. Thoen, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (einde 13de-eerste helft 16de eeuw)
Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap  [cached]
A. A. Manten
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i9.1673
Abstract: Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.
Het grootste woordenboek ter wereld
G van Wyk
Lexikos , 2001,
Abstract: F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars (redactie). Het grootste woordenboek ter wereld: Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), s.j., 434 pp. ISBN 90 75566 96 4. URL: http://www.sdu.nl. Den Haag: SDU Uitgevers / Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Prys 49.90.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.