oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Korte signaleringen
Harry A. Poeze
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2013,
Abstract: Pauline Lunsingh Scheurleer, Goud uit Java/Gold from Java Titus M. Eli ns, Zilver uit Batavia/Silver from BataviaP.J. Rietbergen, De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1795: ’s Werelds eerste multinational tussen commercie en cultuurClemens Verhoeven, Het vergeten korps: De geschiedenis van de Koloniale ReserveN.S. Efthymiou, Grondrechten in Nederlands-Indi F.J.A.M. van der Helm, M.B. Rost van Tonningen (1852-1927): Het familieleven van de LombokgeneraalHans Goedkoop, De laatste man: Een herinneringJ.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld: Het Nederlands-Indonesisch conflict
Perspectief in persgeschiedenis  [cached]
H.B.M. Wijfjes
BMGN : Low Countries Historical Review , 1999,
Abstract: N. Schrama, Dagblad De Tijd 1845-1974 F. van Vree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant G. Mulder, P. Koedijk, Léés die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool 1945-1970 G. Mulder, Wim van Norden. Portret van een courantier I. Cornelissen, Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad S. van der Zee, De overkant. Mijn jaren bij Het Parool M. Nord, Achterwaarts. Memoires W. Wennekes, Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf M. Maters, Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indi 1906-1942
Korte signaleringen
Harry Poeze
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2012,
Abstract: Coen!: Geroemd en verguisd.Aad van Amstel, Barbaren, rebellen en mandarijnen: De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.Frits van Dulm, ‘Zonder eigen gewinne en glorie’: Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden.Margaret Leidelmeijer, Plantages in Nederlands-Indi , de lange negentiende eeuw: ‘Het verhaal van Indi ’ uitgediept.Andréa A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen, Smaragd: Indisch erfgoed in Den Haag.Sophie De Smet, Indi door de lens van koningin Elisabeth: Beeldverslag van een bijzondere reis.Denise Frank, Cultuur onder vuur: Het Tropeninstituut in oorlogstijd.Ad van Liempt, Nederland valt aan: Op weg naar oorlog met Indonesi .Hans E. Aitink, De Indi lijn van de KLM herboren 1945-1950.Gerard Kramer, Schaakmat in Jakarta: Soeharto’s revanche op de Haagse politiek.Liesbeth Dolk, Vindplaatsen: De Indische jaren van F. Springer.Reimar Schefold, Wees goed voor je ziel: Mijn jaren bij de Sakuddei.Lenny van Gessel, Een gevoelige snaar: Muziekbeoefening van Indo’s en Molukkers in Nederland.
Korte signaleringen
Harry A. Poeze
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2011,
Abstract: Maurits Ebben, Henk den Heijer en Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas; Maritieme geschiedenis in Nederland; Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland; Aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden Bert Manders, De ontdekking van tin op het eiland Billiton Marga C. Kerkhoven, Eduard Julius Kerkhoven; 20 Indische brieven 1860-1863 verzameld uit de Hunderensche Courant Herman Stapelkamp, Oorlog in Atjeh; Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 Henk Mak van Dijk en Carl Nix, Wajang foxtrot; Indi in klank en beeld Jaap Hoogenboezem, H.J. Kruls; Een politieke generaal Frans C. Hazekamp. Het laatste grote gevecht in Indi ; Tweeduizend guerrilla’s vallen Solo aan, 7-10 augustus 1949; Wat voorafging, strijd, politieke implicaties en het optreden van de commandotroepen, aangevuld met informatie uit Indonesi Jet Bussemaker, Dochter van een kampkind; Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indi . Carel Erasmus, De Soldaat achterna; Op avontuur met Soldaat van oranje Erik Hazelhoff Roelfzema Carel Erasmus en Floris Meinardi, Soldaat voor Ambon; De geheime missie van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007) Tjaal Aeckerlin, Paradijsvogels en kroonduiven; Indische Nederlanders in voormalig Nieuw-Guinea Jan Sloot, Hoe God verscheen in Papoea; Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 Gerorge Harinck en Gerrit R. de Graaf (red.), Van zending naar oecumene; Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 Emile Leushuis, Gids historische stadswandelingen Indonesi
Korte signaleringen
Harry A. Poeze
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2012,
Abstract: Menno Witteveen, Antonio van Diemen: De opkomst van de VOC in Azi .Hans Straver, Vensters op de Molukse geschiedenis, 1450-1950.Marjolein van den Dries en Arnold Carmiggelt, Delfshaven: een VOC-werf opgegraven.P.H.J.I. Ploegaert, Rotterdam Stadtswerf: Archeologisch onderzoek op het VOC-terrein te Delfshaven, Rotterdam.Otto van den Muijzenberg en Dinette Wijnen, De Mahnes: Familie in beweging 1750-1950.Jan de Lang, Dienaar van koloniaal Nederland: Biografie van Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann (1870-1935).Herman van Bergeijk, Berlage en Nederlands-Indi : ‘Een innerlijke drang naar het schoone land’.Herman Smit, Landvoogd tussen twee vuren: Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indi 1926-1931.Gerard Aalders, Bernhard zakenprins: Zijn connecties met wapenhandelaren, louche zakenlieden en dubieuze bankiers.Pierre Heijboer, De eer en de ellende: Nieuw-Guinea 1962. Nieuw-Guinea 1949-1962. Twee DVD’s (56’, 75’).
Book Reviews
Matthias Stiefel,W.F. Wertheim,Matthias Stiefel,K.A. Adelaar
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1986,
Abstract: - Matthias Stiefel, W.F. Wertheim, Matthias Stiefel, Rejoinder to Duller’s review in BKI 142-I, with comments by H.J. Duller., W.F. Wertheim (eds.) - K.A. Adelaar, James T. Collins, The historical relationship of the languages of central Maluku, Indonesia, Pacific Linguistics Series D, No. 47, 1983. - J.G. de Casparis, Antoinette M. Barrett Jones, Early tenth-century Java from the inscriptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde No. 107, Dordrecht/Cinnaminson 1984. XI + 204 pp. - P.J. Drooglever, L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, Nederlands-Indi I, eerste en tweede helft, Martinus Nijhoff, Leiden 1984, 1199 pp., kaarten, foto’s. - David T. Hill, Julie Southwood, Indonesia: Law, propaganda and terror, with foreword by W.F. Wertheim, Zed press, 1983, 272 pp., Patrick Flanagan (eds.) - V.J.H. Houben, C.Ch. van den Haspel, Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930, VKI 111, Dordrecht: Foris publications, 1985. - Maarten Kuitenbrouwer, J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indi , Utrecht 1985. - Harry A. Poeze, Hansje Galesloot, De Nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG; Systematisch overzicht. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1985, xiv + 241 pp., Tom van der Meer (eds.) - Harry A. Poeze, Frits G.P. Jacquet, Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part II: Sources 1796-1949. München etc.: Saur, 1983, 547 pp. - Harry A. Poeze, Mies Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam: Van Gennep, 1984, 294 pp. - Harry A. Poeze, Henk Hondius, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische arbeiders partij (SDAP) 1894-1946. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis, 1985, xxviii + 210 pp., Margreet Schrevel (eds.) - Jan van der Putten, Slamet Modiwirjo, Panglipur Ati (ed. Johan Sarmo & Hein Vruggink), Uitgegeven door de afdeling cultuurstudies van het Ministerie van Volksmobilisatie en cultuur (Suriname), 1983. - Jan van der Putten, Saleman Siswowitono, Dongèng Kancil; Het verhaal van kantjil (ed. J.J. Sarmo & H.D. Vruggink), Een uitgave van de afdeling cultuur studies van het Ministerie van cultuur, Jeugd en Sport (Suriname), 1983. - Jan van der Putten, Pamin Asmawidjaja, Djoko miskin; De arme jongeling (ed. J.J. S
Book Reviews
Redactie KITLV
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1970,
Abstract: - Harry J. Benda, S.L. van der Wal, De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indi : Een bronnenpublikatie. The People’s Council and the political development of the Netherlands-Indies. (With an introduction and survey of the documents in English). Tweede Stuk 1927-1942. J.B. Wolters, Leiden, 1965. Appendices, Index. xx-727 pp. - J. Valkhoff, D. van Eck, Juridische aspecten van geld, met name in het vroegere Nederlands-Indi . Kluwer, Deventer 1970. 358 blz. - R.S. Wassing, Claire Holt, Art in Indonesia - Continuities and change. Cornell University Press, Ithaca 1967. 355 p., 200 ills., 8 figs., 2 maps. - P. van Emst, Hans Nevermann, Die religionen der Südsee und Australiens. Die Religionen er Menschheit, Band 5, 2. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968. Pp. 329., Ernest A. Worms, Helmut Petri (eds.) - J. van Baal, Kenelm Burridge, Tangu Traditions. A study of the way of life, mythology, and developing experience of a New Guinea people. Clarendon Press: Oxford University Press, 1969. XXIII, 513 pp. - Elizabeth P. Wittermans, Andrew W. Lind, Hawaii: The last of the magic isles. Oxford University Press for Institute of Race Relations, London 1969. 129 p. - W.F.L. Buschkens, Frank Cancian, Economics and prestige in a Maya community; The religious cargo system in Zinacantan. Stanford University Press, Stanford, California, 1969, IX + 238 pp. - ,
Herbeleving en herinterpretatie. Recente literatuur over Nederland en de Tweede Wereldoorlog  [cached]
P. Romijn
BMGN : Low Countries Historical Review , 1987,
Abstract: Flehite. Tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht J.R. Pauwels, Bijdragen van het Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog J. van der Steen, Jaarboek van de Heemkunde 'Roerstreek' H.T. Bussemaker, De militaire spectator Maandorgaan van de documentatiegroep '40-'45 G. Abma, Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 M. Avesaath-van den Broek, Swalmen '40-'45 P. Baghus, Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945 P. Berserk, De tweede generatie. Herinneringen van een NSB-kind R. Blatt, Rudy, een strijdbare jood, 1940-1945 H. Bollen, J. Kuiper-Abee, Worsteling om Walcheren 1939-1945 A.H. Bornebroek, De illegaliteit in Twente. Een onderzoek naar het ondergronds georganiseerd verzet in '40-'45 J. Bosdriesz, G. Soeteman, Ons Indi voor de Indonesi rs. De oorlog de chaos de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren F. Boucher, E. Kalkman, D. Schaap, Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945 B. van der Klaauw, B.M. Rijnhout, De luchtoorlog boven Nederland 1940-1945 A. Korthals Altes, Slag in de schaduw, Peel/Maas 1944-'45 H. Kraaijenbrink, Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier B.H. Laurens, Hun armoede en hun grauwe gezicht. Hongerwinter '44-'45 L. Looijenga, De bevrijding is een jaartal geworden. Noordwolde 1940/45 1985. Een stille omgang door Weststellingwerfs oorlogsgeschiedenis K. Mallan, Als de slag van gisteren Rotterdam 10-14 mei 1940. De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad J.A. Niemeijer, A.J.A. Mulder, Verzet in Groningen J.J. Nortier, Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS III in de Pacific-oorlog H. Onderwater, Operatie 'Manna'. De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945 J. Pisuisse, Dubbelbeeld. Twee vrouwen in oorlogstijd Nederland en Indi R. Roegholt, J. Zwaan, Het verzet 1940-1945 J. Roelfs, De onvergetelijke uren. Omzien naar de bevrijding E. de Roever, Zij sprongen bij maanlicht. De geschiedenis van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de agenten, Londen 1944-1945 C. van Rossum, Ommen bevrijd! Een dagboek van de spannende dagen vóór, tijdens en na de bevrijding van Ommen 1945 M.G. Schenk, J.B.Th. Spaan, De koningin sprak. Proclamaties en radiotoespraken van H. M. Koningin Wilhelmina 1940-1945 W. Schoenmaker, T. Postma, Mei 1940. De verdediging van het Nederlandse luchtruim H. van Setten, Opvoeding in volkse geest. Fascisme in het onderwijs 1940-1945 J.H. Sikkes, In geval van een vijandelijken inval. Ambtelijk gedrag in bez
Book Reviews
Redactie KITLV
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2008,
Abstract: Michael Williams; Deforesting the earth; From prehistory to global crisis (Greg Bankoff) Alexander Adelaar, Nikolaus P. Himmelmann (eds); The Austronesian languages of Asia and Madagascar (René van den Berg) Wim Ravesteijn, Jan Kop (eds); Bouwen in de archipel; Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indi en Indonesi 1800-2000 (Freek Colombijn) Susan Rodgers; Print, poetics, and politics; A Sumatran epic in the colonial Indies and New Order Indonesia (Bernhard Dahm) Robert A. Scebold; Central Tagbanwa; a Philippine language on the brink of extinction; Sociolinguistics, grammar, and lexicon (Aone van Engelenhoven) Adrian Vickers; Journeys of desire; A study of the Balinese text Malat (Amrit Gomperts) B.J. Terwiel; Thailand’s political history; From the fall of Ayutthaya to recent times (Hans H gerdal) Robert van Niel; Java’s Northeast Coast 1740-1840; A study in colonial encroachment and dominance (Mason C. Hoadley) Terence H. Hull (ed.); People, population, and policy in Indonesia (Santo Koesoebjono W.L. Korthals Altes; Tussen cultures en kredieten; Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964 (Koh Keng Weh) William van der Heide; Malaysian cinema, Asian film; Border crossings and national cultures (Benjamin McKay) Angela Romano; Politics and the press in Indonesia; Understanding an evolving political culture (Soe Tjen Marching) Simon Harrison; Fracturing resemblances; Identity and mimetic conflict in Melanesia and the West (Toon van Meijl) Daniel Fitzpatrick; Land claims in East Timor (Johanna van Reenen) Susi Moeimam, Hein Steinhauer; Nederlands-Indonesisch Woordenboek (Stuart Robson) Terance W. Bigalke; Tana Toraja: a social history of an Indonesian people (Dik Roth) K. Alexander Adelaar (with the assistance of Pak Vitus Kaslem); Salako or Badameà; Sketch grammar, texts and lexicon of a Kanayatn dialect in West Borneo (Hein Steinhauer) John Bowden, Nikolaus Himmelmann (eds); Papers in Austronesian subgrouping and dialectology (Hein Steinhauer) Sebastiaan Pompe; The Indonesian Supreme Court; A study of institutional collapse (Bryan S. Turner) Gerd R. Zimmermann; Indonesien; Eine geographische Landeskunde (Robert Wessing) REVIEW ESSAY Dick van der Meij; Latest editions of Indonesian classical texts A. Teeuw, R. Dumas, Muhammad Haji Salleh, R. Tol, M.J. van Yperen (eds); A merry senhor in the Malay world; Four texts of the Syair Sinyor Kosta Julian Millie; Bidasari; Jewel of Malay Muslim culture. A. Teeuw, S.O. Robson (eds); Bhom?ntaka; The death of Bhoma J. Noorduyn, A. Teeuw; Three Ol
Book Reviews
Redactie KITLV
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 2005,
Abstract: -Monika Arnez, Niels Mulder, Southeast Asian images; Towards civil society? Chiang Mai: Silkworm Books, 2003, ix + 253 pp. -Adriaan Bedner, Connie Carter, Eyes on the prize; Law and economic development in Singapore. The Hague: Kluwer Law International, xviii + 307 pp. [The London-Leiden series on law, administration and development 7.] -Amrit Gomperts, J.R. van Diessen ,Grote atlas van Nederlands Oost-Indi /Comprehensive atlas of the Netherlands East Indies. Zierikzee: Asia Maior, Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), 2004, 480 pp. (editors, with the collaboration of R.C.M. Braam, W. Leijnse, P.A. Levi, J.J. Reijnders, R.P.G.A. Voskuil and M.P.B. Ziellemans), F.J. Ormeling (eds) -Stuart R. Harrop, Adriaan Bedner ,Towards integrated environmental law in Indonesia? Leiden: Research school CNWS, School of Asian, African and Amerindian studies, 2003, 161 pp. [CNWS publications 127.], Nicole Niessen (eds) -David Henley, Paul H. Kratoska ,Locating Southeast Asia: Geographies of knowledge and politics of space. Singapore: Singapore University Press, 2005, xi + 326 pp., Remco Raben, Henk Schulte Nordholt (eds) -Gerry van Klinken, Anthony J. Langlois, The politics of justice and human rights; Southeast Asia and universalist theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, xi + 214 pp. [Cambridge Asia-Pacific studies.] -Koh Keng We, Jurrien van Goor, Prelude to colonialism; The Dutch in Asia. Hilversum: Verloren, 2004, 127 pp. -Lim Beng Soon, Thomas H. Slone, Prokem; An analysis of a Jakartan slang. Oakland: Masalai Press, 2003, 95 pp. -Lim Beng Soon, Neil Khor Jin Keong ,The Penang Po Leung Kuk; Chinese women, prostitution and a welfare organisation. Kuala Lumpur; The Malaysian branch of the Royal Asiatic society (MBRAS), 2004, VII + 181 pp., Khoo Keat Siew (eds) -Dick van der Meij, J. Thomas Lindblad ,Macht en majesteit; Opstellen voor Cees Fasseur bij zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van Indonesi aan de Universiteit Leiden. Leiden: Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azi en Oceani , Universiteit Leiden, 2002, xviii + 328 pp. [Semaian 22.], Willem van der Molen (eds) -Dick van der Meij, Renato Rosaldo, Cultural citizenship in island Southeast Asia; Nation and belonging in the hinterlands. Berkeley CA: University of California Press, 2003, x + 228 pp. -Lisa Migo, Sjoerd R. Jaarsma, Handle with care; Ownership and control of ethnographic materials. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002, x + 264 pp. [ASAO monograph series 20.] -Jonathan H. Ping, Priyambudi Sulistiyanto, Thailand, Indonesia and Burma
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.