oalib
Search Results: 1 - 10 of 16 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /16
Display every page Item
Dictionary of Grammar
E. Ridge
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/9-1-933
Abstract: Review of Dictionary of Grammar Resensie van Dictionary of Grammar
Jan Posthumus. Woordenboeken en hun lotgevallen en Lexicografie in Nederland.
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/21-1-54
Abstract: Resensie van Woordenboeken en hun lotgevallen: Studies over lexicogra-fische praktijk (ca. 1850 tot heden). en van Lexicografie in Nederland: Peilingen in de negentiende en twin-tigste eeuw.
William Fox and Ivan H. Meyer. Public Administration Dictionary
Donavon Marais
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/8-1-964
Abstract: Review of William Fox and Ivan H. Meyer. Public Administration Dictionary Resensie van William Fox and Ivan H. Meyer. Public Administration Dictionary
Frans van Niekerk, Joey Basson en Kobus Grobler (Samestellers). Wilde Woordeboek.
A.F. Prinsloo
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/9-1-932
Abstract: Review of Frans van Niekerk, Joey Basson en Kobus Grobler (Samestellers). Wilde Woordeboek. Resensie van Frans van Niekerk, Joey Basson en Kobus Grobler (Samestellers). Wilde Woordeboek.
Nasionale Terminologiediens van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie. Drukkerswoordeboek / Printing Dictionary.
Nolan N. Kearns
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/9-1-929
Abstract: Review of Nasionale Terminologiediens van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie. Drukkerswoordeboek / Printing Dictionary. Resensie van Nasionale Terminologiediens van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie. Drukkerswoordeboek / Printing Dictionary.
B. Kirsch, S. Skorge and N. Matsiliza. An English-Xhosa Companion for Health-Care Professionals.
M.W. Jadezweni
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/8-1-963
Abstract: Review of B. Kirsch, S. Skorge and N. Matsiliza. An English-Xhosa Companion for Health-Care Professionals. Resensie van B. Kirsch, S. Skorge and N. Matsiliza. An English-Xhosa Companion for Health-Care Professionals.
Morton Benson, Evelyn Benson and Robert Ilson. The BBI Dictionary of English Word Combinations  [cached]
Mohamed H. Heliel
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/8-1-962
Abstract: Review of Morton Benson, Evelyn Benson and Robert Ilson. The BBI Dictionary of English Word Combinations Resensie van Morton Benson, Evelyn Benson and Robert Ilson. The BBI Dictionary of English Word Combinations
R.W. Burchfield. The New Fowler's Modern English Usage
Bill Branford
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/8-1-961
Abstract: Review of R.W. Burchfield. The New Fowler's Modern English Usage Resensie van R.W. Burchfield. The New Fowler's Modern English Usage
Joyce M. Hawkins (Compiler). The South African Oxford School Dictionary.
Nigel Bakker
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/9-1-928
Abstract: Review of Joyce M. Hawkins (Compiler). The South African Oxford School Dictionary. Resensie van Joyce M. Hawkins (Compiler). The South African Oxford School Dictionary.
W.F. Botha (Hoofredakteur): Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dertiende Deel: R.  [cached]
J.D. McLachlan
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/20-0-167
Abstract: Hierdie resensie is die beskouing van 'n taalpraktisyn wat geen leksikograaf is nie. Die uitgangspunt is dus nie leksikografiese teorie nie en die werk word ook nie aan leksikografiese teorie beoordeel nie. Dit is die beskouing van 'n leksikografiese leek, maar 'n origens min of meer ingeligte gebruiker.
Page 1 /16
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.