All Title Author
Keywords Abstract


Enkele kanttekeningen bij de eerste industrialisatienota's van J. R. M. van den Brink [Hierbij: Repliek]

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

J.R.M. van den Brink, Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat

Full-Text

comments powered by Disqus