All Title Author
Keywords Abstract


A liberdade de imprensa e a liberdade na publicidade

Keywords: Esfera Pública , Liberdade de Imprensa , Jornalismo , Publicidade , ética

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

O presente artigo procura discutir e problematizar as quest es que permeiam o debate entre a liberdade e a censura da informa o, esclarecendo as principais diferen as entre a liberdade de imprensa e a liberdade no contexto da publicidade. Esclarecendo o papel e a importancia da informa o na esfera pública, espera-se contribuir para o entendimento de que o jornalismo e a publicidade est o em dimens es distintas e que, portanto, a liberdade n o pode ser a mesma para ambos

Full-Text

comments powered by Disqus