All Title Author
Keywords Abstract


Sociale medier som l ringsredskaber

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Kan sociale medier anvendes som l ringsredskaber til st tte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig underst tter (fremmedsprogs)tilegnelsen? Artiklen diskuterer eksempler p fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen p CBS med fokus p engelsk.

Full-Text

comments powered by Disqus