All Title Author
Keywords Abstract


Det er sv rt at tro p , at man ikke kan forbedre sig . Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artiklen har afs t i betingelser og vilk r for udvikling og organisering af universitetsp dagogisk efteruddannelse. Aktuelle samfundsm ssige og uddannelsespolitiske udviklingstendenser diskuteres som centrale vilk r for universiteterne og underviserne. Der er tale om betingelser og vilk r, som ogs har betydning for mange underviseres m de at forholde sig til p dagogisk efteruddannelse p . Adjunktp dagogikum ved Aalborg Universitet beskrives som eksempel p , hvorledes udviklingen og undervisernes vilk r kan indt nkes i organiseringen og struktureringen af adjunktp dagogikum sammen med nyere viden om undervisnings- og l ringsteori.

Full-Text

comments powered by Disqus