All Title Author
Keywords Abstract


Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal t ndes . Om vejledning og vejledningskurser

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab) og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK) p Handelsh jskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrke undervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at f det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med st rre opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

Full-Text

comments powered by Disqus