All Title Author
Keywords Abstract


Monumente en gedenktekens op Weermagsterreine / Monuments and Memorials on SADF grounds

DOI: 10.5787/16-4-470

Keywords: 10 Desember 1980 , bronsbeeld van 'n soldaat , Maj Clifford Pols , Dertigste verjaarsdagvieringe van die Militêre Akademie , Suid-Afrikaanse Weermag , Genl C.L. Viljoen

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

MILITêRE AKADEMIE SOLDATEMONUMENT Op Woensdag 10 Desember 1980 is 'n hoogtepunt van die dertigste verjaarsdagvieringe van die Militêre Akademie bereik toe die Soldatemonument deur die hoof van die Suid-Afrikaanse Weermag, Genl C.L. Viljoen SSA, SM, onthul is. Hierdie 1,7 meter ho bronsbeeld van 'n soldaat met seiluitrusting, gekleed in nutria, is deur maj Clifford Pols gemaak en voor die hoofgebou van die Eenheid opgerig. Die beeld toon 'n soldaat wat op die plek rus staan met 'n wapen in die regter- en 'n bybel in die linkerhand.

Full-Text

comments powered by Disqus