All Title Author
Keywords Abstract


Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

SAMMENDRAG Langsom vekt kning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI) 27 ser ikke ut til gi s rlige negative utfall mht. total d delighet. En kning p ! 20 kg fra 18 rs alder er trolig negativt – det samme er vekt kning ut fra en h y utgangsvekt. Selv om mange studier finner kt d delighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27, er det forel pig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir kt levetid. Flere studier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og kt d delighet. Heller ikke studier som pr ver begrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert d delighet etter vektreduksjon blant friske overvektige individer. Noen f studier har vist redusert d delighet blant overvektige personer med etablerte sykdommer eller h y risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. N r det gjelder

Full-Text

comments powered by Disqus