All Title Author
Keywords Abstract


Osteoporose – risikofaktor eller sykdom? Definisjon, utbredelse, rsaker, diagnostisering og forebyggende tiltak

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

SAMMENDRAG Vi vet forel pig lite om utbredelsen av osteoporose i Norge – dvs. bentetthet (BMD) minst 2,5 standardavvik under gjennomsnittet for unge kvinner. Vi vet heller ikke om det har v rt noen kning de siste 10- rene. Denne artikkelen gir en oversikten over emnet osteoporose – med vekt p risikofaktorer og forebyggende tiltak, og dr fter WHOs definisjon av osteoporose. I henhold til denne er osteoporose b de en risikofaktor for brudd – og en betegnelse p en tilstand som forutsetter minst ett brudd (etablert osteoporose). Definisjonen inneb rer at diagnosen osteoporose avhenger av det normalmaterialet man sammenliker med, og medf rer at en meget stor andel av norske kvinner over 70 r vil f diagnosen osteoporose. En slik medikalisering vil kunne f re til hyppige legekontroller, angst og lavere fysisk aktivitet av redsel for falle. Osteoporose er asymptomatisk f r man har f tt brudd, og har ingen automatiske behandlingsmessige konsekvenser. Man kan likevel frykte at WHOs definisjon vil tvinge frem krav om medikamentell forebyggende behandling. Dette er problematisk fordi det er stor overlapping i bentetthet m

Full-Text

comments powered by Disqus