All Title Author
Keywords Abstract


Er fru Ruben j disk eller ikke? En dr fting av hennes karakter i Hamsuns Siste Kapitel

Keywords: Knut Hamsun , Siste Kapittel , karakteranalyse , fru Ruben

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I denne artikkelen vil vi diskutere karakteren fru Ruben fra Hamsuns roman Siste Kapitel, som utkom i 1923. I sammenheng med denne karakteren nsker vi se henne i lys av Allen Simpsons artikkel "Knut Hamsun's Anti-Semitism" der han kaller henne for "Hamsun`s most offensive anti-Semitic fictional creation." Simpson argumenterer her for at Hamsun ved flere anledninger bekjentgj r sine politiske standpunkt og tydeliggj r dem gjennom diktningen sin. Dette kommer allerede frem ved en av artikkelens mellomtitler, "Anti-Semitism in Hamsun's Authorship", som peker mot en lesning av Hamsun og hans forfatterskap som vanskelig kan misforst s. Simpsons argumentasjonsmetode later ikke til ta hensyn til n dvendigheten av en narratologisk analyse; istedenfor virker det som om argumentasjonen baseres p Hamsuns liv, hans kulturelle og politiske sympatier og antipatier. En slik bruk av historisk-biografisk opplysninger kan v re problematisk, fordi teksten selv risikerer bli tilsidesatt. Simpson hevder at Hamsun i Siste Kapitel klart knytter an til anti-semittiske referanser, slik som navn, bruk av terminologi, utseende og andre klisjeer om j der og han knytter disse opp til karakteren fru Ruben. Han konkluder med at hun m v re j disk, til tross for en sl ende mangel p konkret tekstlig belegg omkring karakterens religi se og kulturelle tilknytning. P bakgrunn av Simpsons sterke p stand kombinert med mangelfull tekstlig illustrasjon, nsker vi dr fte fru Rubens j diske opphav.

Full-Text

comments powered by Disqus