All Title Author
Keywords Abstract


Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til lindre smerte hos eldre p sykehjem?

Keywords: Kartlegging , smerte , eldre , sykehjem , ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen m dokumenteres i pasientens tiltaksplan og f lges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling. Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter b r kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for optimalisere smertelindringen. For f til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgj ring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i ettersp rre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg.

Full-Text

comments powered by Disqus