All Title Author
Keywords Abstract

Rangifer  1986 

Behandling av reinkalver med ivermectin f rste leveh st. Effekt p levendevekter andre leveh st

Keywords: ivermectin , treatment , reindeer calves

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Reinen lever i et sv rt s rbart milj , hvor sm inngrep kan gi uante f lger p lengre sikt. Innf ring av medikamentbruk i en n ring som tradisjonelt har klart seg uten medf rer derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin p flokker fra d rlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til kamuflere problemer som kunne l ses p annen m te, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av kt kj ttavkastning som gj r at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne v re konomisk fordelaktig.

Full-Text

comments powered by Disqus