All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1998 

Povezovanje razbitega mesta

Keywords: Bejrut , ikoni no mesto , Libanon , rekonstrukcija mesta , urbana infrastruktura , vojna

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

V prispevku je najprej opisana eksponentna rast mesta Bejrut med in po vojni v Libanonu. Sledi povojna rekonstrukcija mesta. Poudarek je na rekonstrukciji sredi a mesta Bejrut, ki je bil med vojno najbolj razdejan, ob tem pa so predstavljena razmi ljanja o ponovni vzpostavitvi javnega ivljenja v mestu. razmi ljanja o prehodnih arhitekturah in pojmovanjih le-te, zna ilnih za mesta kjer so uni ene tako fizi ne kot tudi dru bene vezi med prebivalci.

Full-Text

comments powered by Disqus