All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1993 

Demografske spremembe in mesta v Sloveniji

Keywords: Slovenija , prebivalstvo , demografske spremembe

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Prispevek obravnava prebivalstveno rast in spremembe v slovenskih mestih, kjer avtor ugotavlja, da so zna ilnost slovenske poselitve majhna mesta. Zadnji kazalci o tevilu prebivalstva ka ejo na zni anje, kar ne naznanja nazadovanja ampak razvoj v drugo smer. Glede na demografske trende, bo rast ve jih slovenskih mest morala biti predvsem kvalitativna in nikakor ne na ra un manj ih.

Full-Text

comments powered by Disqus