All Title Author
Keywords Abstract


Hvorfor samtalen ikke er demokratiets sj l ikke er demokratiets sj l

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Medie- og kommunikationsforskningen har ofte opfattet samtalen, der f res ansigt-til-ansigt, som en hj rnesten i den demokratiske proces. Denne opfattelse stammer bl.a. fra medieforskeren James Carey, der selv har v ret inspireret af den amerikanske filosof John Dewey. I den- ne artikel pr senterer Michael Schudson en kritik af, hvad han kalder den romantiske forestilling om samtalen. Samtalen ansigt-til-ansigt har v ret lige s meget i h js det i aristokratier som i demokratier, og der er faktisk to distinkte og modsatte idealer for samtale: den selskabelige samtale og den probleml sende samtale. Samtalen, der tjener demo- kratiet, er ikke kendetegnet ved egalitarisme, men ved normstyrethed og offentlighed, ikke ved spontanitet men ved h flighed, og ikke ved dens forrang eller overlegenhed i forhold til trykte medier, radio eller tv, men ved dens n dvendige afh ngighed af dem. Der argumenteres for, at institutioner og demokratiske normer giver anledning til demokratiske samtaler, snarere end at samtalens iboende demokrati f rer til politisk demokratiske normer og institutioner. Artiklen er oversat af Stig Hjarvard.

Full-Text

comments powered by Disqus