All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2012 

Zavajajo e dojemanje in gospodarska u inkovitost regionalnega sistema

Keywords: dojemanje , gospodarska u inkovitost , lokacija , obrobje

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Novost, ki jo prina a ta lanek, je uporaba u inka napa nega dojemanja na modelu sredi e-obrobje. Na podlagi teoreti nega modela bomo pokazali, da na prostem trgu ob uvedbi u inka napa nega dojemanja v model pride do napa ne porazdelitve podjetij med sredi em in obrobjem. Anketa z vpra alnikom je potrdila, da obstaja napa no dojemanje kakovosti proizvodnih dejavnikov, in sicer v korist sredi a. To napa no dojemanje lahko najdemo tako v pogledih sredi a na obrobje kot v pogledih obrobja nase. Za spremembo teh napa nih dojemanj bi se moralo obrobje bolj tr iti, obenem pa tudi krepiti svojo vlogo in svoj polo aj v dr avi.

Full-Text

comments powered by Disqus