All Title Author
Keywords Abstract


Linie Medie p KDAS - om det igangv rende fors g i mediekundskab som liniefag p K benhavns Dag- og Aftenseminarium

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Den 9. -11. december 1988 blev der p Danmarks L rerforenings kursus- center "Skarrildhus" ved Herning afholdt en nordisk konference om "De elektroniske billedmedier og mediep dagogikken" arrangeret af SMID. I konferencen deltog bl.a. forskere og undervisere inden for folkeskolen, gymnasiet og HF. Herfra stammer denne artikel, hvor Hans Cornelius mener, at "medie- kundskaber og - f rdigheder (b r) h re til de basale klassel rerkva- lifikationer, og alts (b r) udg re en del af klassel reruddannelsen".

Full-Text

comments powered by Disqus