All Title Author
Keywords Abstract


N r virkeligheden kommer i vejen. De stetiske muligheder og gr nser indenfor Danmarks Radio, bl.a. med henblik p "Voksdugen"

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

N r de stetiske overvejelser skal udm ntes i konkrete program- mer, kommer virkeligheden ofte i vejen. John Carlsen og Bo Dam- gaard skriver i denne artikel med udgangspunkt i deres egne er- faringer, is r omkring deres sidste f llesprojekt "Voksdugen", om muligheder og gr nser for at overskride de normer, som lig- ger i Danmarks Radio. De refererer til det i marts afholdte seminar om tv- stetik og henviser direkte til den i forordet citerede indbydelse, n r de harcelerer over medieforskningens sendr gtighed til at tage tv- stetikken op.

Full-Text

comments powered by Disqus