All Title Author
Keywords Abstract


Foghs forslag. Sammenh ng mellem tale, identitet og strategi

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Hvor fintunet kan selvfremstillingen v re i moderne politikeres fremtr den p tv? Hvordan kan man overhovedet arbejde analytisk med personlig fremtr den? Denne artikel diskuterer identitetsarbejde ud fra konversationsanalytiske begreber med henblik p at give et bud p , hvordan man kan analysere og diskutere et f nomen som ‘profil’. Der eksemplificeres med et uddrag af en tv-duel fra folketingsvalget 2001 mellem Anders Fogh Rasmussen (dav rende formand for Venstre og leder af oppositionen) og Poul Nyrup Rasmussen (dav rende statsminister og formand for Socialdemokratiet), og det vises, hvordan Fogh form ede at fremst som ‘konstruktiv opponent’, hvilket korresponderede med Venstres valgslogan, “Tid til forandring”.

Full-Text

comments powered by Disqus