All Title Author
Keywords Abstract


N ede han bussen? Sammenh ngede kommunikationsforl b mellem unge via mobiltelefonen

Keywords: mobilkommunikation , mobilsamtale , sms , mobiltelefon , unge , ungdomskultur , hverdagskultur

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Denne artikel pr senterer det argument, at unges mobilkommunikation konstruerer sig som l bende kommunikation over tid. Sms-beskeder indg r i sms-dialoger, beskeder og samtaler v ves sammen i sammenh ngende kommunikationsforl b, og samtaler forl ber i serier. Den l bende mobilkommunikation er en situeret pr station og udf res af parterne i f llesskab ved at de konstruerer deres ytringer, s ledes det er muligt for den anden part at forst og behandle ytringerne som forbundet med den foreg ende kommunikation. De l bende, sammenh ngende kommunikationsforl b er organiserende for de unges indbyrdes relationer og for deres hverdagsliv.

Full-Text

comments powered by Disqus