All Title Author
Keywords Abstract


rsm dets temaer

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Dette er en "syntese" af opl g og diskussioner p SMIDs rsm de om internationaliseringen af TV-udbuddet. Artik- len indledes med en henvisning til den voldsomme presse- debat i december 86 om rimeligheden i at beskytte det danske hybridnet (landsd kkende kabel-TV) ved at op- retholde et forbud mod "privat" nedtagelse af udenlansk TV fra kommunicationssatellitterne. Begrebet "public service" er ved at v re fast inventar i den internationale TV-debat. Det er hentet fra England og USA, hvor det betyder ikke-reklamefinansieret TV, som i mange lande er p lagt s rlige programforpligtigelser (alsidighed, objektivitet, hensyn til kulturelle mindretal etc.) mod at have f et retten til at opkr ve licens.

Full-Text

comments powered by Disqus