All Title Author
Keywords Abstract


Sporl s – Om biologi, identitet og sl gten som fjernsyn Sporl s – Om biologi, identitet og sl gten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television]

Keywords: kinship , documentary , biocentrism , adoption , sporl s

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

DR har i de senere r lanceret flere programserier, som har sl gt og sl gtsforskning som fokus. Sl gtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som l ftestang for andre historier. Imidlertid anl gger programmerne en vinkel p sl gten, som foruds tter, at et get kendskab til den biologiske sl gt automatisk medf rer et get kendskab til den personlige identitet. Denne selvf lgeligg relse af den biologiske sl gts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporl s diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forst else af sl gten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet. During recent years, the Danish public service television station (DR) has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporl s), discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.

Full-Text

comments powered by Disqus