All Title Author
Keywords Abstract


MIGRA IA MEDICILOR ROM NI: DIMENSIUNI SOCIO ‐DEMOGRAFICE I ECONOMICE

Keywords: migra ie medical , sistem sanitar , resursa uman n sistemul sanitar , finan area sistemului sanitar

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Migra ia medicilor romani este o component de mare actualitate a fenomenului mai general al migra iei for ei de munc din Romania, iar relevan a sa socio‐economic prive te efectele sale asupra sistemului public de s n tate. Magnitudinea fenomenului este greu de conturat doar prin prisma statisticilor oficiale actuale,care nu surprind toate laturile sale i nu pot furniza o imagine complet i exact asupra acestuia. Analiza i interpretarea datelor statistice furnizate de cele mai importante institu ii din Romania, de organismele interna ionale i de unele studii ap rute n acest domeniu la nivel na ional i regional, precum i a informa iiloroferite de mass‐media ne‐au permis o cunoa tere mai bun a dimensiunilor sociodemografice i economice ale fenomenului migra iei medicale romane ti. Folosind surse statistice diferite, am ncercat s evit m eventualele inten ii unilaterale care ar putea fi cuprinse n unele studii, din care cauz am completat analiza folosind nacest scop, metoda interpretativ inspirat de constructivismul social, hermeneutic i fenomenologie. Rezultatele ob inute n acest studiu constau n eviden ierea caracteristicilor actuale ale sistemului public de s n tate din Romania i a implica iilornivelului actual de finan are asupra stabilit ii sistemului prin prisma migra ieimedicale.

Full-Text

comments powered by Disqus