All Title Author
Keywords Abstract


G Y U EVG N PLAY IN EVL Y ELEB ’S SEY HATN ME EVL Y ELEB SEY HATN MES NDE G Y U EVG N OYUNU

Keywords: G y u evgan , Evliya elebi , Seyahatname. G y u evgan , Evliya elebi , Seyahatname.

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

G y u evgan is an old Asian play that its past based on very old history. This play mentions in Evliya elebi’s Seyahatname. And today, lots of plays based on G y u evgan play in a modern form. Evliya elebi’s Seyahatname is very important work not only world culture but also national culture. So, In this article will explain the importance of Seyahatname and G y u evgan play. G y u evgan muhtemelen ok eski tarih bir ge mi e dayanan bir Asya K t’as oyundur. Bu oyun, Eyliya eleb ’nin Seyahatnamesi’nde de bahsedilmektedir. Günümüzde de bir ok oyunun temeli oldu u g rülmektedir. Bu bak mdan Evliya eleb Seyahatnamesi, hem dünya kültürü hem de mill kültürümüz a s ndan ok ehemmiyetli bir eserdir. Bu sebeple makalede Seyahatname ve G y u evgan oyununun neminden bahsedilecektir.

Full-Text

comments powered by Disqus