All Title Author
Keywords Abstract


Kliniczne aspekty nowotworów komórek wysepek trzustki

Keywords: wyspiaki trzustki , rozpoznanie , leczenie

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

W pracy przedstawiono hormonalnie czynne i nieczynne wyspiaki trzustki, ich objawy kliniczne, metody diagnostyczne, ró nicowanie i leczenie.

Full-Text

comments powered by Disqus