All Title Author
Keywords Abstract


Erfaringer med brug af multimediecases

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

F rste gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer p nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle B kkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Casebaseret undervisning har ligesom mange andre undervisningsformer fundet vej til de digitale, multimediale og virtuelle rum. Denne artikel besk ftiger sig med undervisningscases, der b de er baseret p IKT-teknologier, i dette tilf lde webbaserede cases, og som er multimediale, dvs. g r brug af flere asynkrone og synkrone medieformer. Casene anvendes i dag prim rt som undervisningsmateriale i forbindelse med tilstedev relsesundervisning, men bruges ogs i helt virtuelle online-forl b. I artiklen peges p omr der, som kr ver opm rksomhed under brug og udvikling af multimediecases, og p , hvordan en s dan undervisning kan gennemf res. Herunder gennemg s nogle forslag til v rkt jer, som kan anvendes for at opn en l ringsproces, hvor de studerende er engagerede i undervisningen, og hvor de aktiveres til et h jt refleksionsniveau, der b de inddrager praksis fra casen, og som er funderet i fagets teori.

Full-Text

comments powered by Disqus