All Title Author
Keywords Abstract


Brug at internettet til st tte for samarbejde og videndeling

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

F rste gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde p nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Artiklen beskriver en r kke simple, billige og let tilg ngelige systemer til underst ttelse af samarbejde og videndeling ved hj lp af internettet. Med udgangspunkt i egne praktiske erfaringer beskrives typiske barrierer og vanskeligheder, man kan m de ved brugen, og der gives eksempler p , hvordan problemerne kan l ses eller afhj lpes. Det illustreres, hvordan man ved hj lp af netbaseret samarbejde kan opbygge og vedligeholde praksisf lleskaber, som ikke ville have v ret mulige uden internettet.

Full-Text

comments powered by Disqus