All Title Author
Keywords Abstract


Med biblioteket som allieret i e-l ringsmilj er

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

F rste gang publiceret i UNEV nr. 7: E-l ring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Artiklen omhandler samarbejdet i et e-l ringsmilj mellem uddannelse og bibliotek ved Aarhus School of Business. Den er et eksempel p , hvordan det hybride bibliotek, som formidler adgang til b de trykte og elektroniske informationsressourcer, kan underst tte uddannelse, som formidles som virtuel l ring eller blended learning. Der opregnes en r kke omr der hvorp samarbejdet bygger og gives derudover konkrete eksempler i form af 2 cases, hvor der samarbejdes omkring og med henholdsvis et undervisningsforl b og en forskergruppe. Case 1 beskriver samarbejdet med en underviser om etableringen af et e-kompendie til et undervisningsforl b. Case 2 beskriver samarbejdet om etablering af en fagportal til en forskergruppe.

Full-Text

comments powered by Disqus