All Title Author
Keywords Abstract


Hoofstuk 9 - Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997

DOI: 10.4102/hts.v66i3.934

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Ontwikkelings op onderwysgebied en finansi le druk bring streng eise en lei tot ‘n intensiewe herstruktureing oor die hele spektrum. Personeelvermindering, hervorming van onderrigmetodes en die eis van uitnemendheid intensifiseer die akademiese bedryf. Sitasie: Oberholzer, J.P., 2010, ‘Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997’, in ‘Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 9, 66(3), Art. #934, 35 pages. DOI: 104102/hts.v66i3.934

Full-Text

comments powered by Disqus