All Title Author
Keywords Abstract


Podcast som eksamenform

Keywords: universitetsp dagogik , podcast

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I efter ret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” p Performance-design, RUC. Fors get udsprang af en grundl ggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et nske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. N rv rende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af fors get for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave s danne fors g, som tager udgangspunkt i et nske om at inddrage digital teknologi i undervisningen p en m de, som kan kombinere faglige og p dagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

Full-Text

comments powered by Disqus